Om os

Om os2024-04-18T15:44:19+00:00

Speciallæge i almen medicin Ditte March Skovgaard (ejer, f. 1983)

Jeg er uddannet læge fra Århus Universitet i 2010. I 2017 blev jeg speciallæge i almen medicin, hvorefter jeg har været ansat som akutlæge på Bispebjerg Akutmodtagelse og været med til at starte Regionsklinikken på Frederiksberg Hospital. Jeg har dog altid vidst, at jeg ville have min egen praksis, så pr. 1/1-20 startede jeg her I Lægehuset. Jeg er bredt uddannet indenfor bl.a. gynækologi, medicin, psykiatri, børnesygdomme og kirurgi.
Jeg bor med min mand i Gentofte og sammen har vi Mattis, Saga og Vega.Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Speciallæge i almen medicin, Anna Haisler (f. 1974 )
Uddannet læge fra Århus Universitet 2003
Jeg har gennem faget almen medicin fået en bred erfaring med arbejde på en række hospitaler og klinikker hvor jeg har mødt mange forskellige patient grupper. Det er mødet med de mange forskellige patienter og problemstillinger der gør det spændende at arbejde som praktiserende læge i almen praksis.
Jeg er gift og har 3 børn; Ida, Maja og Mads.
Sammen med familien har jeg tidligere, i en periode på 6 år, boet i Hongkong. 

 

Speciallæge i almen medicin Volker Scheele 

Volker er praktiserende læge og har haft sin egen praksis i Brønshøj i 19 år. Han vil være at træffe i klinikken ca. 3 dage om ugen, hvor han varetager egne patienter på samme vilkår som David, Anna og Ditte.

Volker er født i Tyskland, men har boet i Danmark siden 1979. Han er gift og har 3 børn.

 

Speciallæge i almen medicin David Bohnstedt (ejer, f.1977)
Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet, 2005.
Jeg var i perioden 2015-2018 praktiserende læge i Lyngby , men havde et stort ønske om at flytte til Østerbro, hvor jeg også er opvokset.
Er speciallæge i almen medicin og er dermed bredt uddannet og har derfor stor erfaring indenfor almen medicin, børnesygdomme, ældresygdomme, gynækologi og  bevægeapparatet m.m Mødet med det enkelte menneske er interessant og jeg finder stor interesse i dialogen om sygdomme og symptomer såvel som om livet generelt.
Jeg har 3 børn, Viola, Wilma og Bertram.
Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Speciallæge i almen medicin Thomas Hansen (f. 1973) , fastansat vikar

Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet 2003, og jeg er i klinikken 3 formiddage om ugen: tirsdag, onsdag og fredag.

Hos mig kan du få hjælp til bl.a. undersøgelse for kønssygdomme, prævention og gynækologiske helbredsproblemer. Jeg tilbyder/anvender ultralydsundersøgelse til udredning af gynækologiske problemer, når det er relevant.
Jeg går meget op i tryghed og tillid, og at mine patienter føler sig velinformeret – “har forstået, hvad lægen sagde”.
Visse helbredsproblemer får du bedre hjælp med hos en af de andre læger. Derfor er det vigtigt, at du siger hvad problematikken er, når du bestiller tid.

 

Sygeplejerske Jeanette Crone

Jeg har arbejdet i flere forskellige lægepraksis og på Rigshospitalets børneafdeling i mange år. Jeg har taget mig af de for tidligt fødte, og ved derfor bl.a. en masse om ammerådgivning og små børn, men også om mange andre ting, da jeg har en meget bred og stor erfaring som sygeplejerske. I vil oftest møde mig til prøvetagning, vaccination eller nogen af børneundersøgelserne. Jeg er gift og bor i Lyngby.

 

Sygeplejerske Diana Christensen

Har bred erfaring fra indenfor diabetes, astma, KOL og forhøjet blodtryk som hun også varetager årskontroller indenfor. Diana har erfaring fra andre ansættelser i almen praksis samt fra intensiv afdelinger, som intensiv sygeplejerske. I vil også møde hende i vores receptionen hvor hun bl.a. svarer telefonen de fleste dage.

 

Jordemoder Trine Raundorf

Trine har bred erfaring fra fødegangen og barselsgangen, primært fra Hvidovre Hospital.

Hun varetager vores gravidtets/svangrekontroller. Endvidere undersøger hun blødning og ubehag under graviditeten, samt vurderer små gynækologisk problemer.

Trine varetager også ammerådgivning.

 

Læger ansat i midlertidige stillinger:

Vi hjælper med at efteruddanne læger og man vil derfor kunne træffe læger i klinikken som ikke er fastansatte. Alle læger er færdiguddannede læger.

Lægerne i KBU (klinisk basis uddannelse) er hos os som led i det, der tidligere blev kaldt turnus. De har typisk 6 måneders erfaring fra hospital.

Lægerne i introduktionsstilling er i sin første del af speciallægeuddannelsen til almen medicin, og har flere års erfaring som læger.

Læger i hoveduddannelse til almen medicin, arbejder hos mhp. at blive praktiserende læger. Det er en 5 årig efteruddannelse. Læger i hoveduddannelsen har som oftest mange års lægelig erfaring.

 

Aktuelle læger i midlertidig ansættelse:

Introduktionslæge Isak  vil være i klinikken hos os indtil 30/6-24. Isak er uddannet læge fra Københavns Universitet og har erfasring fra andre lægeklinikker, samt fra ældremedicinsk afdeling. Han skal være hos os i 6 mdr. og kommer fra en ansættelse  på et Københavnsk hospital.

Hoveduddannelses læge August vil være i klinikken hos os en gang om måneden frem til september 2024, hvor han igen vil være her fuldtid i 6 mdr. Ønsker man tid ved August kan dette kun foregå ved telefonisk tidsbestilling.

Hoveduddannelses læge Amanda vil være i klinikken hos os en gang om måneden frem til juni 2026, hvor han igen vil være her fuldtid i 6 mdr. Ønsker man tid ved Amanda kan dette kun foregå ved telefonisk tidsbestilling.

 

Medicinstuderende
I klinikken er der ansat et hold af medicinstuderende: De varetager pasning af telefonen, receptfornyelser, blodprøver, urinprøver, udfører lungefunktionsundersøgelser, vaccinerer, hjælper ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser og meget mere.

Klinikken har under den tidligere læge i 2016, gennemgået akkreditering (Regionens kvalitetskontrol)
[/fusion_person]

Redigere af Ditte march og David Bohnstedt